VCA

door • 12 juni 2015 • Wat is ...?Reacties (0)2880

Steeds vaker wordt VCA certificering van uitvoerende bedrijven geëist door Nederlandse opdrachtgevers in onder andere de bouw-, metaal-, installatie- en transportsectoren. Maar wat is dat VCA precies? En welke wereld gaat erachter schuil?

 

Van checklist naar markt

VCA is de afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu-Checklist Aannemers.
De eerste versie van de checklist was bedoeld als een lijst van eisen gesteld aan aannemers, die werkzaamheden mochten uitvoeren bij (vooral) petrochemische bedrijven. Deze lijst is in 1989 door vertegenwoordigers van verschillende petrochemische bedrijven opgesteld. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot een nationale en internationale norm met een bijhorend certificatiesysteem.

Het VCA certificatiesysteem wordt beheerd door het uitvoerend orgaan van de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Het systeem staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Een bedrijf dat een VCA certificaat wil hebben, vraagt certificatie aan bij een door de RvA geaccrediteerde instelling. Deze instelling toetst en oordeelt over de vervulling van de eisen van de VCA door het bedrijf. Bij een positieve beoordeling ontvangt het bedrijf een VCA certificaat.
Het VCA certificaat wordt afgegeven voor een periode van drie jaar. Jaarlijks voert de certificerende instelling een verificatie-audit uit, om er zeker van te zijn dat het bedrijf continu aan de eisen voldoet. Indien er afwijkingen ten opzichte van de VCA eisen worden geconstateerd, dan kan het bedrijf worden geschorst – en in het slechtste geval het certificaat verliezen.
Verlenging van certificering betekent continu voldoen aan de VCA eisen.

Een van de basiseisen van de VCA is dat operationeel leidinggevenden een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA (VOL VCA) hebben. De operationele medewerkers dienen een geldig diploma Basis veiligheid VCA te bezitten. Beide certificaten zijn persoonscertificaten: zij worden dus op naam aan een persoon uitgereikt. Ze getuigen dat de persoon genoemd op het certificaat een VCA examen met positief resultaat heeft afgelegd. Deze VCA persoonscertificaten zijn 10 jaar geldig.

 

Welke spelers zijn er?

Er is een hele markt ontstaan rondom het VCA.

Diverse adviesbureau’s bieden advisering en begeleiding bij het invoeren van een veiligheidsbeheersysteem dat aan de VCA eisen moet voldoen.

Opleidingsinstituten verkopen diverse VCA cursussen en opleidingen. Tijdens deze opleidingen kunnen medewerkers de vereiste kennis op het terrein van veiligheid, gezondheid en milieu opdoen. Dit helpt hen veilig te werken, en ze worden voorbereid op het examen.

Aan adviesbureau’s noch aan opleidingsinstituten worden eisen gesteld.

De Examencentra VCA verkopen examens op de verschillende niveau’s. Uitsluitend de door De VCA Examenbank erkende examencentra mogen de examens afnemen en bij een goed resultaat de certificaten uitreiken. De examenbank houdt toezicht op de kwaliteit van de examencentra. Het overzicht van erkende VCA examencentra is op de site van De VCA Examenbank te vinden.

Veel organisaties bieden én advisering én opleidingen. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het opleiders niet toegestaan om ook een examenbureau te runnen. Indien ze opleidingen met examen in een pakket aanbieden, zijn ze verplicht om één van de erkende examencentra in te schakelen.

Een certificatie-instelling verkoopt het certificatieproces. De eisen die aan de certificatie-instelling worden gesteld, zijn goed gedefinieerd. De Raad voor Accreditatie (RvA) toetst of een certificatie-instelling eraan voldoet. Een lijst van de geaccrediteerde certificatie-instellingen is op de site van de RvA te vinden.

 

De inhoud van deze pagina is geleverd door onze netwerkpartner Q-as Coaching, die zowel adviseert als traint over VCA.

 

Gerelateerde berichten

Niet meer mogelijk te reageren