Publicaties downloaden

Wij stellen een aantal van onze publicaties via deze site aan u ter beschikking. U kunt ze opvragen door onderstaand formulier in te vullen.

De volgende artikelen van Diederik van der Burg zijn beschikbaar:

 • Managementreview. De managementreview, of directiebeoordeling, wordt langs verschillend invalshoeken belicht. Aan bod komen onder meer het nut, verplichte onderdelen en de timing. Dit artikel (8 pagina’s) is verschenen als Managementdossier in Kwaliteit in Bedrijf, februari 2009.
 • De succesfactoren van een organisatie. In dit artikel wordt onze visie op ondernemen verder uitgewerkt. Dit artikel (3 pagina’s) is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, maart 2009.
 • Kennisintensieve organisaties zijn ISO 9001 voorbij. Aan de hand van een aantal thema’s wordt duidelijk gemaakt dat kennisintensieve organisaties de internationale norm ontgroeien. Het model van Certiked biedt echter uitkomst. Dit artikel (3 pagina’s) is geschreven samen met Arnold Roozendaal, en is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, maart 2014.
 • Deregulering: ook goed voor een kwaliteitssysteem.Kwaliteitssytemen lopen nogal eens vast door een overmaat aan goede bedoelingen. Er is dan versimpeling – en vooral deregulering – nodig. Er wordt een aantal handvatten gegeven om dat proces goed te laten verlopen. Dit artikel (3 pagina’s) is geschreven samen met Chantal Juijn, en is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, november 2014.

Ook kunt u de volgende checklist aanvragen:

 • Indicator. Het verlenen van diensten is een proces waarin duidelijke stappen te onderscheiden zijn. Met het meetinstrument 'Indicator' willen wij dienstverleners handvatten bieden om meer vat te krijgen op hun processen. Uiteraard is het geen panacee, maar wel een start voor continue verbetering.

  Voornaam

  Achternaam

  Geslacht

  Organisatie

  E-mail


  Niet meer mogelijk te reageren