Over ons

Van harte welkom op de site van Adburdias, adviseurs in verbeteren. Wij ondersteunen organisaties bij het zich aanpassen aan toenemende verwachtingen. Wij helpen hen blijvend de goede dingen goed te doen. Dat doen wij vanuit een visie, waarin belangrijke kenmerken zijn:

  • inspirerend leiderschap brengt een organisatie tot bloei
  • de inrichting van de organisatie moet de mensen niet beperken, maar ondersteunen
  • een organisatie bestaat bij gratie van haar omgeving, en moet dus op haar beurt oog hebben voor die omgeving
  • verbeteren is geen luxe, maar noodzaak

In ons advieswerk is een aantal principes leidend:

  • wij zijn een partner van onze opdrachtgevers
  • elke organisatie is uniek, dus elke opdracht is uniek
  • onze adviezen zijn praktisch en zo eenvoudig mogelijk

Deze website

Met deze website willen wij laten zien dat wij in staat zijn om “praktisch en zo eenvoudig mogelijk” te zijn. Wij geven graag wat van onze kennis weg, om u een beter geïnformeerd mens te maken.
U kunt op deze site bijvoorbeeld een aantal hulpmiddelen vinden, waarmee u praktisch invulling kunt geven aan een aantal analyses en vastleggingen.
In ons werkgebied worden veel begrippen ingewikkeld, en daarmee ontoegankelijk, gemaakt. Er ontstaat daardoor een afstandelijk managers- en/of adviseursjargon. Een lastige, en onnodige, drempel voor de (nog) niet-‘ingewijde’. In de serie ‘Wat is…’ trekken wij ten strijde tegen het jargon en leggen een aantal begrippen zo eenvoudig mogelijk uit. Zodat u, als manager, medewerker of student, snapt waar het in de kern over gaat. Daarnaast delen wij kennis en interessante onderzoeken met u in diverse artikelen.
Er valt in en om organisaties heel veel te lachen, als je er maar oog voor hebt. In alle koude drukte wordt dat vaak vergeten, maar wij kijken ook met een knipoog naar ons vak.

Wij streven ernaar met enige regelmaat pagina’s aan deze website toe te voegen, of te actualiseren (verwijderen is maar zelden nodig), dus komt u nog eens terug!

Deze website is een ‘showroom’ van onze kennis en manier van denken. Bevalt u die en wilt u meer, neemt u dan contact met ons op. Wij maken dan graag een afspraak met u!

Niet meer mogelijk te reageren