Onze visie op ondernemen

Wij zijn van mening dat één van de succesfactoren voor een onderneming is, of er is nagedacht over haar reden van bestaan, en of er een beeld is van het eigen werkveld. Omdat wij net zo goed een onderneming zijn, hebben wij hier dus onze ideeën over.

Onze visie op ondernemen (voor bedrijven, instellingen en andere organisaties):

 • Leiderschap brengt een organisatie tot bloei.
  Een leider is iemand die ergens voor stáát. Hij heeft een visie op de toekomst en de rol van zijn organisatie (of: zijn deel van de organisatie) daarin. Hij is helder in de waarden die hij belangrijk vindt en handelt daar consequent naar. En vooral inspireert hij anderen, waardoor zij bereid zijn om hem te volgen. Zie ook Paul Bridles onderzoek naar de kenmerken van een leider. Overigens, de neiging bestaat om managers meteen ook maar leiders te noemen, maar managen (leiding geven) en leiden zijn twee héél verschillende dingen.
 • De manier waarop een organisatie is ingericht moet ten dienste staan van de mensen die er werken.
  De mensen in de organisatie zijn de sleutelfactor in het realiseren van de visie van de leider. Alle hulpmiddelen, afspraken, processen, registraties, taakverdelingen, enz. moeten de visie en de medewerkers ondersteunen. Op het moment dat hulpmiddelen, afspraken, enz. leidend worden, is er sprake van een bureaucratie. Los van de effecten die dat op de klanten heeft, zullen de medewerkers hierdoor afstompen en met minder plezier hun werk doen, waarmee een vicieuze cirkel wordt ingezet.
 • Een organisatie bestaat bij gratie van haar omgeving.
  Een onderneming kan nog zo goed zijn ingericht om de ideeën van de inspirerende leider te realiseren, maar wanneer er geen klanten komen, de buren actie voeren tegen de overlast, actiegroepen negatieve pers creëren, leveranciers zich uitgeknepen voelen, overheden zich genoodzaakt voelen steeds strengere wetgeving uit te vaardigen en financiers geen rendement zien, dan zal de organisatie vroeg of laat genoodzaakt zijn haar deuren te sluiten. Aandacht voor, en dialoog met, de diverse belanghebbenden is dus essentieel. Dat geldt ook voor het vinden van een balans tussen aandacht voor winst, voor de aarde en voor de mensen. Dit alles staat algemeen bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Verbeteren is geen luxe, maar noodzaak.
  Mensen leren elke dag wat bij, technieken worden verder ontwikkeld, wetgeving wordt aangepast, de publieke opinie verschuift…de wereld verandert zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Doet een organisatie zelf niets, dan zal zij dus achter raken op haar omgeving: stilstand is achteruitgang. Om ook op de langere termijn te overleven zal de organisatie zich dus (telkens) moeten aanpassen en (steeds) beter moeten worden in wat zij doet. De Deming-cirkel is een goed voorbeeld van invulling geven aan dit principe van continue verbetering.

Deze visie hebben wij recent verder uitgewerkt in een artikel in Kwaliteit in Bedrijf.

Als adviesbureau willen wij onze bijdrage leveren aan een wereld waarin iedere organisatie deze vier uitgangspunten in de praktijk brengt. Onze klanten zijn dan ook organisaties die om bepaalde redenen tegen dingen aanlopen die hen verhinderen deze uitgangspunten te realiseren. De wijze waarop wij onze klanten ondersteunen wordt bepaald door onze visie op adviseren.

Niet meer mogelijk te reageren