Onderzoek onder gebruikers ISO 9001

door • 11 juni 2015 • ISO 9001Reacties (0)2614

Eind 2010, begin 2011 heeft ISO een onderzoek gehouden onder gebruikers van ISO 9001 en 9004. Doel was inzicht te krijgen in het huidige gebruik en in wensen voor toekomstige versies van de normen (gepland voor 2015). De 11.722 mensen uit 122 landen die de de vragenlijst invulden, leverden het volgende beeld op.

 

Aanleiding en voordelen

Interne en externe redenen om ISO 9001-certificatie na te streven wegen ongeveer even zwaar. Externe redenen zijn dat de markt certificering noodzakelijk maakt, of dat klanten certificatie expliciet als eis stellen. Ook de meestgenoemde voordelen van de toepassing van ISO 9001 hebben deze duale gerichtheid: een toegenomen klanttevredenheid gaat gelijk op met verbeterde bedrijfsprocessen. (In hoeverre er een verband is tussen de reden en de voordelen die respondenten noemen, wordt helaas niet duidelijk uit het rapport.) ISO 9001 is ooit opgesteld om de klanttevredenheid toe te laten nemen als gevolg van geborgde bedrijfsprocessen. Heel erg verrassend is deze reactie dus niet.

Veel interessanter is dat de voordelen op posities 3 tot en met 5 gaan over de kwaliteit van het management. Blijkbaar helpt ISO 9001 veel managers om een structuur te vinden die hen helpt effectiever te zijn. Met name slagen managers er dankzij ISO 9001 in om beter gebruik te maken van gegevens en om een effectievere directiebeoordeling uit te voeren. Ietwat zorgelijk is dat de norm het management ook helpt om meer commitment te tonen; iets wat toch als vanzelfsprekend mag worden verondersteld bij een succesvolle manager.

 

De toekomst van ISO 9001

Tweederde van de respondenten is voorstander van een verdere verbetering van ISO 9001. In het onderzoek werden zeven ontwikkelscenario’s geschetst. De enige optie die op een meerderheid medestanders kon rekenen, is om de norm te herzien, maar op dezelfde leest geschoeid als de huidige versie. Dat betekent een aanmerkelijk grotere herziening dan in 2008, maar een veel kleinere dan in 2000 (toen de norm radicaal van opzet en onderliggend principe werd veranderd).

Een gedachte die (gezien de vraagstelling) bij ISO heerste, was om de nieuwe versie van de norm op de een of andere manier verschillende niveau’s mee te geven. Het niveau zou afhankelijk kunnen zijn van de risico’s van de desbetreffende organisatie, maar ook van de volwassenheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.  Dat eerste zou in essentie weinig toevoegen aan het nu reeds geldende principe dat de borging gebaseerd moet zijn op de aanwezige risico’s. Het werken met volwassenheidsniveau’s gebeurt in de praktijk vaak al door de certificerende instellingen en heeft zijn nut al bewezen in modellen als het INK managementmodel. Dat zou dus geen onlogische stap zijn. Of ISO deze richting op zal gaan, of dat zij de suggesties van het onderzoek volgt, zal de tijd leren.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Gerelateerde berichten

Niet meer mogelijk te reageren