Nieuws

Adburdias sluit zich aan bij QATool

april 2014

Adburdias gaat voor QATool de scan voor ISO 9001 voor dienstverleners ontwikkelen. QATool is een innovatieve manier om het MKB te ondersteunen bij het verbeteren van diverse aspecten van de bedrijfsvoering. Scans ontwikkeld door deskundigen wijzen verbetergebieden aan, de geïntegreerde actiemanagement-tool helpt de verbeteringen daadwerkelijk door te voeren.

 

Informatiebijeenkomst EN 15224 groot succes

maart 2013

De informatiebijeenkomst die Adburdias (samen met CinC en Certiked) organiseert om organisaties voor te lichten over de nieuwe ISO Healthcare is succesvol: binnen 2 weken zat deze vol. Een herkansing is georganiseerd.

 

ISO 9001 bestaat 25 jaar

 

december 2012

In december 1987 zag de eerste versie van ISO 9001 het licht. Nu, 25 jaar later, is de norm algemeen bekend en breed toegepast. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de derde generatie (na 1987/1994 en 2000/2008). De verwachting is dat eind 2015 een nieuwe versie verschijnt.

 

ISO Healthcare EN 15224

november 2012

Voor de zorgsector is er nu ook een eigen ISO 9001: de EN 15224 (in de wandelgangen: ISO Healtcare). In deze Europese norm is ISO 9001 uitgebreid met diverse voor de zorg belangrijke aspecten. Het monopolie dat in Nederland (overigens ten onrechte) door HKZ werd geclaimd is daarmee definitief ten einde. Zorgondernemingen kunnen nu kiezen voor het op regels en procedures gerichte HKZ, of voor het op vakmanschap en vertrouwen gebaseerde ISO 9001. Daarmee kunnen ze aansluiten op de ontwikkelfase van hun onderneming.

Adburdias is een samenwerking aangegaan met een collega-adviesbureau en een certificerende instelling. Samen kunnen wij de zorgsector effectief ondersteunen bij de invoering van de ISO Healthcare. Over onze gezamenlijke aanpak kunt u meer lezen op deze website.

 

Aandacht voor passie

juni 2012

Het is niet best gesteld met de betrokkenheid van medewerkers. Zo kent 50% van de werknemers de doelen van de eigen organisatie niet en denkt slechts 25% dat hij invloed heeft op wat er binnen de organisatie gebeurt… Dat vraagt natuurlijk om een zorgvuldige (tweerichtings!) communicatie rond de visie en de doelstellingen.

Maar daarmee is niet alles opgelost. Nog dramatischer zijn namelijk de percentages medewerkers die denken dat hun werk gewaardeerd wordt (10%) en die met passie hun werk verrichten (19%). Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is voor goede leiders. Maar vooral dat organisaties veel meer aandacht moeten schenken aan het creëren van passie!

 

Adburdias wél AAA

januari 2012

Adburdias ontving eind 2011 bericht van kredietbeoordelaar Graydon dat wij de AAA-status hebben. Daarmee behoort Adburdias tot een select gezelschap: slechts 3% van de bedrijven in Nederland heeft deze status. Het behalen van deze hoogste status is slechts mogelijk wanneer voldaan wordt aan een aantal strikte voorwaarden, waaronder goed betaalgedrag en een positief kredietadvies. Ook voor onze klanten is deze status een extra zekerheid: financieel solide bedrijven komen beter hun leveringsafspraken na.

 

Kwaliteit, adviesbureaus en de crisis

november 2011

In de huidige crisisjaren hebben organisatie-adviesbureaus het lastig. De omvang van adviesopdrachten neemt af. Budgetten staan onder zware bezuinigingsdruk. En opdrachtgevers doen steeds meer zelf.

Hoe reageren adviesbureaus op deze ongunstige marktomstandigheden? Certiked, de certificeerder voor de kennisintensieve dienstverlening, zocht het uit. Er werd geput uit de eigen gegevens over gecertificeerde bureaus. De meeste van deze bureaus zijn al lange tijd gecertificeerd volgens de norm ISO 9001. Dat maakt het mogelijk de auditresultaten van 2006 tot en met september 2011 te vergelijken en te analyseren. Dat levert interessante conclusies op.

 

Duurzaam denken doen

juni 2011

Eind mei is het boek Duurzaam denken doen verschenen. Dit boek is tot stand gekomen door middel van crowd-sourcing. Meer dan 300 mensen (privé-personen, maar ook van instellingen en bedrijven- waaronder Adburdias) hebben hun bijdrage geleverd aan een visie voor het Nederland van 2035. Daarmee is een nationale opvolging gegeven aan het spraakmakende Our Common Future, van Gro Harlem Brundtland dat 25 jaar geleden verscheen. Het project was een initiatief van Jan Jonker, hoogleraar aan de Rabboud Universiteit. Duurzaam denken doen is te koop voor €14,95.

 

Een nieuw boek voor onze website

februari 2011

We slaan een nieuw boek open met onze website: deze is namelijk geheel vernieuwd. Mensen die wat vaker onze site bezoeken, zal dat al meteen zijn opgevallen.

Of misschien kunnen we beter zeggen: we slaan een nieuwe pagina om van onze website. Het is namelijk vooral de vormgeving die veranderd is. De inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven. We geven dus nog steeds veel toelichting op allerlei (kwaliteits)managementbegrippen, hebben nog steeds vele artikelen over leiderschap, ISO, en zo verder, bieden nog steeds diverse hulpmiddelen gratis aan, enzovoorts. De nieuwe vormgeving maakt het u hopelijk eenvoudiger om uw weg op onze site te vinden.

Reacties op de vormgeving of de pagina-indeling zijn natuurlijk welkom, maar het belangrijkste is dat u vindt wat u zoekt. Heeft u nu al, of naar aanleiding van iets wat u leest, vragen? Neemt u dan contact met ons op: het verplicht u tot niets, al zou u niet de eerste zijn die langs deze weg de meerwaarde van onze diensten ontdekt.

 

ISO 26000 definitief

november 2010

Op 15 september 2010 was duidelijk dat ISO 26000, de richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid, is goedgekeurd. 94% van de landen die hun stem uitbrachten stemden voor; een zeer ruime meerderheid dus. Op 1 november is de definitieve richtlijn gelanceerd. Inmiddels is er ook een Nederlandse vertaling van de richtlijn. Deze is verkrijgbaar bij NEN.

Elders op deze website hebben wij de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de ontwikkeling van ISO 26000 benoemd. Te zijner tijd zullen we de inhoud van de richtlijn op deze website toelichten.

 

Versie 2009 van ISO 9001?

april 2010

Eind maart / begin april 2010 heeft NEN een brief gestuurd aan iedereen die NEN-EN-ISO 9001 heeft aangeschaft. In deze brief werd de geadresseerde attent gemaakt op het bestaan van een nieuwere versie van deze norm (de “NEN-EN-ISO 9001+C1:2009 (nl)”).

Nader onderzoek heeft opgeleverd dat deze “nieuwe versie” bestaat uit een correctieblad, dat bij de bestaande 9001:2008 is gevoegd. Het correctieblad heeft betrekking op de bijlage A van de norm, waarin deze wordt vergeleken met ISO 14001:2004 (de milieunorm). Daarin bleken enkele verkeerde verwijzingen te zitten.

Er is dus geen nieuwe ISO 9001 verschenen!

Niet meer mogelijk te reageren