Links

De volgende sites over kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, leiderschap en management bevelen wij van harte bij u aan. Uiteraard vindt u ook links naar onze netwerkpartners.

Kwaliteit

International Organisation for Standardisation (ISO) De site van de norm-uitgevende instantie zelf. Bevat artikelen over het toepassen van ISO 9000 en 14000.
Phil Crosby Een van de kwaliteitsgoeroe’s.

Maatschappelijk verantwooord ondernemen

Hét kenniscentrum voor MVO, opgezet op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Bedoeld als ‘gemeenschappelijk reservoir van kennis en ervaring’, waarmee bedrijven gestimuleerd worden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Kennissite Online kenniscentrum over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, min of meer belangeloos mogelijk gemaakt door DHV. Bevat per P (people, planet, profit) nieuws en links naar bronnen.
AccountAbility Brits initatief, gericht op ethische en duurzame ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Tevens eigenaar van de AA1000, een norm voor de geloofwaardigheid en kwaliteit van rapportages over winst, aarde en milieu.

Netwerk

JCI Nederland JCI is een netwerkorganisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen tot 40 jaar.
Meetsma Advies Concullega, waarmee wij samenwerken bij het opzetten en verbeteren van kwaliteitssystemen.
Mpire Netwerk van organisatie-adviseurs.
Q-As coaching Onze samenwerkingspartner op het gebied van veiligheid en VCA.
QA-Tool QA-Tool is een serie scans met geïntegreerde actielijst, waardoor u echt aan het verbeteren gaat. Adburdias is auteur van de scan voor ISO 9001 (nog in ontwikkeling).
TPQM Business Development Voor projectmanagement- en PRINCE2-kennis doen wij een beroep op deze samenwerkingspartner.

Algemeen

Managementboek Goede Nederlandse site voor managementboeken.
NEN (NNI) Het Nederlands Normalisatie Instituut.
Paarse koe De website waarop het e-boek ‘A purple cow’ is te vinden. Zie ook een paarse koe.

Niet meer mogelijk te reageren