KwaliteitsHulp

Herkent u iets in de volgende uitspraken?

  • Ons ISO-kwaliteitssysteem levert ons vooral rompslomp op.
  • ISO is bureaucratie, het gaat ten koste van onze flexibiliteit.
  • De audit voor het behoud van ons certificaat vraagt telkens veel energie.
  • We hebben geen tijd voor kwaliteit.

Of heeft u last van andere, ongewenste bij-effecten van ISO 9001? U bent weliswaar niet de enige, maar dat betekent nog niet dat u een slaaf moet blijven van ISO. KwaliteitsHulp van Adburdias kan u helpen om te zorgen dat uw kwaliteitssysteem weer vóór u werkt.

Wat is KwaliteitsHulp?

KwaliteitsHulp neemt u (of uw kwaliteitsmanager) kwaliteitstaken uit handen. Deze taken worden vervolgens uitgevoerd door professionals op het gebied van kwaliteit en ISO. U bent er dus van verzekerd dat het efficiënt en goed gebeurt. Tevens zorgen wij ervoor dat u duidelijke managementinformatie krijgt. Wij bewaken uw kwaliteitssysteem. U kunt zich ondertussen volledig met uw kerntaken bezighouden.

KwaliteitsHulp kent drie niveau’s:

  • Basis: voor organisaties die mogelijke verbeteringen systematisch willen vaststellen.
  • Comfort: voor organisaties die verbeteringen willen ontdekken én doorvoeren.
  • Totaal: voor organisaties die hun kwaliteitssysteem optimaal willen inbedden in hun bedrijfsvoering.

Afhankelijk van het niveau neemt Adburdias u de volgende taken uit handen:

Basis
Comfort
Totaal
Interne audits. Wij houden een keer per jaar een interne-auditronde, volgens een vooraf gemaakte meerjarenplanning. De audits zijn onafhankelijk en procesgericht en geven daardoor goed inzicht in de verbetermogelijkheden.
Directiebeoordeling. Wij bereiden de jaarlijkse bespreking van het kwaliteitssysteem voor, begeleiden deze, en zorgen voor het verslag. Een goede directiebeoordeling draagt in belangrijke mate bij aan het daadwerkelijk verbeteren van het kwaliteitssysteem en aan het inzicht in de strategie van de organisatie.
Vraagbaak / advisering. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over kwaliteit en ISO. Wij helpen u met het definiëren van verbeterprojecten. Jaarlijks kunt u tot de genoemde tijd op deze wijze een beroep doen op onze kennis.
4 uur
8 uur
16 uur
Begeleiden externe audits. Wij organiseren en begeleiden de audits van uw certificeerder. Tevens adviseren wij over te nemen maatregelen naar aanleiding van hun bevindingen.
Bewaken verbeteracties. Wij vragen kwartaallijks bij de verantwoordelijken de voortgang na van de verbeteracties uit de audits en directiebeoordeling. Wij rapporteren hierover aan de directie. De praktijk wijst uit dat het consequent opvolgen van verbeteracties leidt tot snellere en effectievere verbeteringen.
Actualiseren kwaliteitshandboek (papier of intranet). Wij voeren kwartaallijks de door u gewenste reguliere wijzigingen door in het kwaliteitshandboek en bijbehorende procedures, en voorzien deze van een distributie-advies. Een actueel kwaliteitshandboek bevordert het actieve gebruik ervan en vermindert de papieren tijger.
Tevredenheidsmonitoring. Tweemaal per jaar stellen wij vijf, gezamenlijk vastgestelde, vragen aan vijftig klanten of medewerkers. Wij rapporteren de antwoorden in duidelijke grafieken aan de directie. Ook brengen wij de veranderingen ten opzichte van eerdere metingen in beeld.
Prijs. Per maand investeert u:
€ 350,-
€ 700,-
€ 1000,-

De standaardvormen van KwaliteitsHulp zijn geschikt voor elk soort ISO 9001 gecertificeerde organisatie met 10 tot 90 medewerkers die vanuit één vestiging werken. (Organisaties met andere kenmerken of meerdere certificaten vragen om een maatwerkvariant.)

Wat levert het op?

Gemoedsrust, tijd en een ISO-kwaliteitssysteem dat wérkt. U kunt de controle-audits van uw certificeerder met vertrouwen tegemoet zien, en bent verlost van de voorbereidingsstress. U bent er zeker van dat kwaliteitstaken tijdig en goed worden uitgevoerd. U haalt de mening en ideeën van een onafhankelijke professional in huis, die geen last heeft van bedrijfsblindheid. U krijgt relevante managementinformatie. Kortom: ISO is er voortaan voor ú, en niet meer andersom.

Niet meer mogelijk te reageren